Het Jeugd Stimuleringsplan richt zich op de jonge ambitieuze ruiters, die graag intensief deel willen gaan nemen aan de Working Equitation als wedstrijdsport. Maar wat is de Working Equitation eigenlijk? En wat wordt er van jou en jouw paard verwacht? In deze informatiefolder gaan wij hier verder op in.


Een arbeidssport

De Working Equitation is een arbeidssport. Hiermee wordt bedoeld dat de sport is ontstaan vanuit een arbeidssituatie, of te wel een situatie waarin er gewerkt wordt (arbeid wordt verricht) met paarden.

"There is no I in Team"

Vertrouwen & harmonie

Je hebt de woorden al een paar keer voorbij horen komen, vertrouwen en harmonie. Binnen de W.E. draait het samenspel tussen jou en jouw paard hier om. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee?